Takahashi Meijin No Boukenjima

adventureisland4

Hudson
Nintendo Entertainment System
Director: N. Shinohara